• vdmadvies 004
  • vdmadvies 005
  • vdmadvies 002
  • vdmadvies 001
  • vdmadvies 003

Welkom bij VDM Advies!

VDM-advies geeft concreet, degelijk en onafhankelijk advies op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord. Niet alleen kunt u bij ons terecht voor diverse disciplines op het gebied van veiligheid,  maar eveneens voor uiteenlopende producten en diensten. Wilt u iets weten dan zoeken wij het graag voor u uit.

De vele wet- en regelgeving aangaande veiligheid roept vragen op bij de eigenaar c.q. gebruiker van een pand, zorgt voor ondoorzichtigheid én is tijdrovend. Bovendien geldt de wetgeving niet alleen voor nieuwbouw maar tevens voor bestaande bouw.

VDM-advies beschikt over een oplossend vermogen en geeft een eenduidig en gemotiveerd advies ten aanzien van de te nemen maatregelen, met de minimaal wettelijk gestelde eisen als uitgangspunt. Daarnaast biedt zij nazorg, waarmee wordt gewaarborgd dat de wet- en regelgeving daadwerkelijk wordt nageleefd. 

Graag zijn wij u van dienst bij al uw vragen en wensen.